+90 312 385 40 74 info@psiendustri.com
Nem Sensörleri - PSİ Endüstri - Resmi Web Sitesi

Kompresörler atmosferden emdikleri havayı sıkıştırarak basınçlı hava üretmektedirler. Bu sebeple, emdikleri hava ile birlikte atmosferik koşullara göre farklılık gösteren bir miktar nem de kompresör tarafından emilir. Hava daha yüksek basınçlara çıktıkça taşıyabileceği nem miktarı azalacağı için emilen nemin büyük bir kısmı kompresör ara kademe(ler)inde kondens olarak dışarı atılır fakat nihai olarak basınçlı hava kompresörden %100’e yakın neme doygun olarak çıkar.

 

Kompresörden çıkan havadaki nem, gaz formunda da pnömatik ekipmanlar için zararlı olabileceği gibi  en ufak bir sıcaklık düşüşünde yoğuşup sıvı olarak pnömatik sistemlere ulaşabilir. Basınçlı havada bulunan nemin yoğuşarak sıvı hale geçtiği sıcaklığa çiğlenme sıcaklığı veya çiğlenme noktası denir.  Bu nemin veya kondensin pnömatik sistemlere zarar vermemesi için, seperatör, filtre, basınçlı hava kurutucusu gibi ekipmanlarla çeşitli oranlarda sistemden uzaklaştırılır. Bu şartlandırma işlemlerinden sonra basınçlı havanın içinde bulunan nem miktarına göre sahip olduğu basınçlı çiğlenme noktası, taşıdığı partikül ve yağ miktarıyla beraber havanın kalitesinin göstergelerinden biridir.

 

Basınçlı havadaki nem, suyun aşındırma veya oksitleme, paslandırma gibi fiziksel ve kimyasal etkilerinin yanında aynı zamanda mikrobiyolojik üremeyi de arttıran bir ortam yaratma etkisi de vardır. Basınçlı havanın içindeki nemden etkilenerek bozulabilecek her türlü cihaz veya prosesi korumak için nemin sürekli ölçülmesi ve buna bağlı olarak gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.  Bu işlemler için, CS Instruments nem sensörleri ve nem sensörlerinden aldığı sinyalleri kaydeden, işleyen ve görüntüleyen CS Instruments kayıt ve bilgi sistemleri (chart recorder) işletmelere geniş bir çözüm yelpazesi sunmaktadır.