+90 312 385 40 74 info@psiendustri.com
Kimyasal Kurutucular - PSİ Endüstri - Resmi Web Sitesi

Isı Rejenerasyonlu - ZERO PURGE - Kimyasal Kurutucular

Temel olarak PSA prensibiyle çalışan bu tip kurutucular birbirinden ayrı 2 adet hazne içerisine doldurulmuş adsorpsiyon malzemesinden oluşurlar. Kompresörden gelen nemli hava, haznelerden birine yönlendirilir ve adsorpsiyon malzemesiyle teması sonucu havanın içerisindeki nem desikant tarafından tutulur. Kullanımda olan bu hazne bir süre sonra doyuma ulaşacağından, basınçlı hava diğer hazneye yönlendirilir ve doyuma ulaşan yatak rejenerasyon sürecine girer. Hava rejenerasyonlu kurutucularda rejenerasyon esnasında parsiyel olarak kurutulmuş hava kullanılırken, ısı rejenerasyonlu - zeropurge kurutucularda ısıtıcılar ve atmosferik hava kullanıldığından basınçlı hava kaybı sıfıra kadar indirilebilmektedir.

Sıfır hava kayıplı ısıtıcılı kurutucularda rejenerasyon periyodu, hazne içerisindeki basıncın ekzost valfinin açılarak sıfıra düşürülmesiyle başlar. Daha sonra bir blower veya vakum pompası vasıtasıyla hazne içerisine atmosferik hava akışı sağlanır ve eş zamanlı olarak ısıtıcılar devreye girer. Hazne içerisindeki sıcaklık 150℃'lere kadar yükseltilerek adsorpsiyon malzemesinin tutmuş olduğu su hızlı bir şekilde buharlaştırılarak ekzost valfinden atmosfere atılır. Daha sonra ısıtıcılar devreden çıkarılarak hazne içerisine atmosferik hava hava akışı devam ettirilir ve yatağın soğuması sağlanır. Soğutma işleminin verimli olması için ortam havasının sıcaklığı oldukça önemlidir. Yüksek ortam sıcaklığı ve yüksek bağıl nemli ortamlarda loop-cooling denilen özel soğutma sistemlerinin kullanılması gerekmektedir.

B2 Haznesi:
Basınçlı Hava Kurutma Fazı

B2 Haznesi:
Rejenerasyon Isıtma Fazı

 

 

 

B2 Haznesi:
Rejenerasyon Soğutma Fazı